SG Arquitecte

Rètol corpori

Realització i instal·lació del rètol lluminòs format per caixa d’alumini lacat, amb les lletres rebuidades i llum interior.

Client: SG Arquitecte
Projecte: Rètol corpori
Any: 2016