INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

1. DADES RELATIVES AL RESPONSABLE

Responsable Tractament

 • Entitat: CARTONATGES EL TIGRE, S.C.C.L.
 • CIF de l’entitat: F58175522
 • Adreça de l’entitat: CAMÍ CAPELLANS, S/N – (08800) VILANOVA I LA GELTRU
 • E-mail de l’entitat: INFO@CARTIGRE.COM
 • Responsable del tractament: RAIMON BARNEDA DOMINGO
 • Telèfon del responsable del tractament: 639 34 38 01
 • Direcció correu electrònic del responsable del tractament: INFO@CARTIGRE.COM
2. FINALITATS

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a CARTONATGES EL TIGRE, S.C.C.L. tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Arxiu/historial de treballadors i extreballadors de l’empresa.
 • Compra/venda de material.
 • Control i supervisió de l’eficiència i qualitat de l’entitat.
 • Coordinació d’activitats empresarials.
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades.
 • Dades d’ubicació/localització dels empleats durant la jornada laboral.
 • Dades d’ubicació/localització durant la jornada laboral, amb l’objectiu del control de l’eficiència de l’entitat.
 • Formació.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments.
 • Informació comercial mitjançant correus electrònics des de la plataforma MailChimp, sense que el Responsable pugui assegurar unes correctes mesures de seguretat i tractament adequats al RGPD de la pròpia plataforma.
 • Informació procedent de Cookies.
 • Manteniment de la relació laboral i contraprestació pels treballs realitzats.
 • Prestar-los un servei.
 • Publicació de dades de caràcter personal en les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació.
 • Realització de cobrament mitjançant TPV.
 • Realització de la declaració de la renda i altres treballs derivats d’activitats assessores/gestores.
 • Realitzar comandes.
 • Recepció de la prestació d’un servei.
 • Registre evolutiu dels treballs realitzats.
 • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral.
 • Tractament de dades per garanties i devolucions d’articles/productes.
 • Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa.
 • Utilització d’empremta dactilar en dispositius de l’empresa, per al control horari de la jornada laboral.
3. PLAÇ DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

 • consentiment inequívoc.
 • Execució d’un contracte.
 • Interès legítim per part del responsable del tractament.
5. DESTINATARIS

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • Administració tributària.
 • Bancs i entitats financeres.
 • Entitats de Consultoria/Auditoria.
 • Entitats informàtiques de manteniment de software i hardware.
 • Gestòria/Assessoria
 • Seguretat social.
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
6. DRETS

Té dret a obtenir confirmació sobre si A CARTONATGES EL TIGRE, S.C.C.L. estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. CARTONATGES EL TIGRE, S.C.C.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 • Per exercir el seu dret de Acceso faci clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Rectificación faci clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Supresión (Olvido) faci clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Limitación del Tratamiento faci clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Oposición faci clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Portabilidad faci clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CAMÍ CAPELLANS, S/N – (08800) VILANOVA I LA GELTRU adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

7. POLÍTICA DE COOKIES

Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies mitjançant el següent enllaç política de cookies.