Escola El Cim

Nova retolació Escola El Cim

Retolació integral dels 2 edificis de l’escola el Cim. S’han fabricat diferents tipus de rètols:

  • Rètols de sandwich d’alumini per la identificació de les classes
  • Rètols amb sandwich d’alumini amb vivil imprès de diferents mides per la senyalètica de cada pis.
  • Rètols de metacrilat per les facanes dels dos edificis
  • vinils glassejats per vidres
  • vinils de tall blancs per identificar els pisos de l’escala interior
Client: Escola El Cim de Vilanova
Projecte: Nova retolació Escola El Cim
Any: 2016