Centre Veterinari Nexo

Tanca Publicitària

Estructura de ferro composada per 4 peces de xapa amb vinil imprès i laminat, i dos baicants tipus barra de ferro soldats a les xapes, per poder clavar el rètol a terra.

Client: Centre Veterinari Nexo
Projecte: Tanca Publicitària
Any: 2013